Te Ara Whanui

Te Ara Whānui

Our vision

Te Ara Whānui

Te Tini Rerenga, o Hia Mano

Ko te Ara Whānui to matou tirohanga, hei whakatö i te kotahitanga me ngã tümanako o Ngāti Kuri. Koia tenei ko ngã hononga ki nga körero tuku iho a o tatou mâtua tüpuna.

Ko te ingoa Te Ara Whanui, e tohu ana i ngã ara tütaki huhua huri noa te kotiu o Te Hiku o Te Ika. Ko tã te waka kaupapa he whakaemiemi i ngã huarahi. He aria tênei e tohu ana i tô tatou haerenga mai i onamata ki tua, me ngã tini hononga o te katoa o ngã mea ora. Ko tã te waka and he tohu i te hirahiratanga o to tâtou hononga me ngã haepapa ki te taiao. Hei ko tâna and, kia kotahi tātou me te mahara ake, me kaha te tü e rereke ai, ã, e motuhake ai to tâtou tuakiritanga i te

Ao Mãori me te Ao Whanui.

Te Ara Whānui

Many Paths, Many Aspirations

Te Ara Whänui is our vision. It is the blueprint that sets a unified direction for the aspirations of Ngäti Kuri, underpinned by our history and the connections established by our ancestors.

The name, Te Ara Whānui, refers to the many pathways of encounter that spread across the Far North. The pathways are drawn together by a waka (canoe) - a representation of our journey through time, and a reminder of the interconnection of all living things.

The waka signifies the importance of our relationship and responsibilities to the natural world. It unifies and reminds us of the collective effort required to retain and strengthen those elements that distinguish and determine our cultural identity and wellbeing.